Begeleide
wandeling

Rolampont - Faverolles

Site van het mausoleum: de begraafplaats


U bevindt zich op de plaats waar het Gallo-Romeinse mausoleum van Faverolles stond. De opgravingen op deze site werden in 1981 gestart. De site zelf werd op het einde van de jaren 1970 ontdekt tijdens een archeologisch onderzoek van de Romeinse weg die u straks zult ontdekken. De prachtige tombe werd aan de rand van de weg gebouwd. De ligging werd met zorg uitgekozen op een dominante plaats zodat het monument van overal in het omliggende land zichtbaar zou zijn. In deze tijd was de heuvel ook maar gedeeltelijk begroeid.

Het mausoleum staat niet apart, maar maakt deel uit van in de buurt ontdekte sites uit dezelfde periode: een villa, een necropolis…

Het mausoleum heeft de vorm van een slanke toren en bestond uit een trapvormige basis en drie niveaus van de Korintische orde, met daar bovenop een dak.

Iedereen die over deze weg kwam werd getroffen door de rijkdom van het monument dat op meer dan 20 m hoogte voor hen opdoemde. De inscriptie op de sokkel vermeldde de identiteit en de hoedanigheden van de opdrachtgever.

Het mausoleum was perfect gericht op de windstreken en was gebouwd in een vierkant terrein dat werd gevormd door een greppel van 32 m en door een binnenberm werd afgeboord. Dit terrein had geen defensieve bedoelingen: het was een symbolische afbakening van de begraafplaats.

De opmerkelijke verzameling beeldhouwwerken die kenmerkend is voor de bouwstijl en het grafdecor van dit monument wordt tentoongesteld in de ingerichte archeologische museumwerkplaats in het centrum van het dorp. In het midden van dit terrein ziet u toch nog restanten van dit monument, waarvan alleen de basis van het massieve gemetselde binnengedeelte overblijft.

Deze plaats is al gedeeltelijk onderzocht, maar verbergt misschien nog andere restanten die we bij onze toekomstige opgravingen hopen te ontdekken.

Mausolee de Faverolles

Loop nu langs de rechterkant om het terrein heen en ga naar de Romeinse weg.

Juridische kennisgevingen | Web plattegrond

Office de Tourisme du Pays de Langres - BP16 - 52201 Langres cedex - Tél : 03 25 87 67 67 - Fax : 03 25 87 73 33