Begeleide
wandeling

Rolampont - Faverolles

De kalkoven


De tamelijk diepe uitholling die u voor u ziet is een overblijfsel van de één van de kalkovens die voor de bouw van het mausoleum werden gebruikt. Kalk wordt al meer dan 2000 jaar als bouwmateriaal gebruikt en wordt gemaakt in ovens waarvan de vorm sinds de oudheid nauwelijks is veranderd.

Deze oven heeft alle belangrijke eigenschappen van deze bouwvorm.

Hij is samengesteld uit twee stenen kamergewelven: de onderste voor het vuur, de bovenste voor de verbranding.

Zoals de meeste van de kalkovens ligt deze oven op de helling van een sterk glooiend terrein met onderaan een opening voor het stoken, de verluchting en het trekken van de oven en bovenaan een andere opening voor het laden van de stenen.

Het stenen gewelf werd bij het bouwen ondersteund door een geraamte van brandhout dat bij het stoken werd opgebrand. Daarna werd de verbrandingskamer van bovenaf gevuld, van op het platform van het hoger gelegen terrein. De lading was samengesteld uit opeenvolgende lagen van stenen die steeds kleiner werden naarmate ze hoger werden gestapeld.

Voor het vervaardigen van de kalk werd de kalksteen eerst langzaam en daarna op een hoog vuur verwarmd, wat maximaal een week duurde. Het vuur werd voortdurend aangestookt door de opening onderaan de oven, aan de kant van de helling. Omdat voor het uitgloeien van de kalk gedurende meerdere dagen een temperatuur van bijna 1000° nodig was, was een grote voorraad hout nodig die de hitte en de felle vlammen kon behouden.

Na een trage afkoeling werd de ongebluste kalk uit de oven gehaald en in een blusput door toevoeging van water in gebluste kalk omgezet.

De kalk die in deze ovens werd gemaakt diende als mortel voor het metselen van het binnengedeelte van de twee eerste niveaus van het mausoleum.

Mausolee de Faverolles

De volgende halte is bij de maquette van het mausoleum verder op uw parcours.

Juridische kennisgevingen | Web plattegrond

Office de Tourisme du Pays de Langres - BP16 - 52201 Langres cedex - Tél : 03 25 87 67 67 - Fax : 03 25 87 73 33