Begeleide
wandeling

Rolampont - Faverolles

De tufière van Rolampont - Voorstelling van de site


De gemeente Rolampont erkende de patrimoniumwaarde van de tufière en de broosheid van haar natuurlijk milieu, onderwierp de site aan de boswetgeving en vertrouwde het beheer ervan in 1972 toe aan het Office National des Forêts.

Sinds die datum wordt er op een verantwoorde manier een duurzaam beheer van de bosbeplanting gevoerd. Dit garandeert de bescherming van dit uitzonderlijke en uiterst broze en bijzondere ecosysteem.

De tufière van Rolampon is een geklasseerde site van het departement Haute-Marne en de omringende vallei van de Vaubrien is geklasseerd als natuurgebied met bijzondere betekenis op gebied van fauna en flora.

Het hele patrimonium is erkend als gebied van communautair belang door de Europese richtlijn NATURA 2000.

In 1996 werd de site ingericht om de maximale bescherming en het behoud van de tufière te waarborgen. Om de biotoop te respecteren werd er een wandelpad aangelegd van waarop de wandelaars dit natuurlijke, levende en actieve patrimonium dat zo uitzonderlijk en broos is, kunnen ontdekken.

Omwille van beschermings- en beveiligingsmaatregelen wordt aan de wandelaars gevraagd om de aangelegde paden niet te verlaten.

Tufiere de Rolampont

Wandel verder op het ontdekkingspad van deze site en neem de weg die aan uw linkerkant afdaalt tot aan het bord «explication du phénomène» (verklaring van het fenomeen). Tijdens het ontdekkingsparcours verlaat u even het gemarkeerde deel van uw wandelcircuit.

Juridische kennisgevingen | Web plattegrond

Office de Tourisme du Pays de Langres - BP16 - 52201 Langres cedex - Tél : 03 25 87 67 67 - Fax : 03 25 87 73 33